Khi Chí chào đón nhà hàng Plaza Việt Nam

Việt Nam Plaza vui mừng chào đón nhà hàng Chí Quân đến trung tâm của nó. Trung tâm được đặt tại 11107 Bellaire Blvd. ở Houston, TX. Nhà hàng sẽ cho thuê 1.200 feet vuông không gian. Randy Hutchison của OAR Realty đối tác đại diện cho chủ nhà.   …